Nederlandse eHealth

Stichting (NeHS)

Doelstelling

Het doel van de Nederlandse eHealth Stichting (NeHS) is om vanuit een multidisciplinaire aanpak kennis te ontwikkelen en te bevorderen om bij te dragen aan innovaties in de gezondheidszorg.


De Nederlandse eHealth Stichting adviseert over ontwerp en implementatie van technologie in de gezongheidszorg en wil de samenwerking tussen praktijk, industrie en onderzoek versterken via het stimuleren van onderzoek, het organiseren van workshops, congressen, lezingen en publicaties.

eHealth Kennisontwikkeling & Innovatie

NeHS

Nederlands eHealth Stichting    -    info@nehs.nl    -    KvK-nummer 53630491